Studia ogrodnicze na wydziale ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu w latach 1992-1997

- Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu w latach 2005-2007

- Certyfikat ukończenia szkolenia na temat „ Projektowanie i instalacja systemów automatycznego nawadniania terenów zieleni 2004